Z KULTURĄ DO LASU - DWOJE LUDZIEŃKÓW - 2 czerwca 2023 r Pojezierze Brodnickie

W dniu 2 czerwca 2023 r grupa 16 poetów z całej Polski przyczepiła do gałązek drzew i krzewów 380 wierszy na trasie pieszej z parkingu przy jeziorze Robotno do kładki pieszo - rowerowej przy jez. Kurzajny i dalej wzdłuż jeziora ! Odczytaliśmy również uroczyście i zostawiliśmy na dwóch złączonych w uścisku drzewach ( dąb z sosną ! )  wiersz Bolesława Leśmiana "Dwoje ludzieńków"...
Każdy wiersz miał adnotację aby nie wyrzucać kartki w lesie ,lecz zabrać ją do domu. W końcu nie ma przypadków i wszystko co do nas przychodzi jest po coś...
Imprezę zorganizowano w ramach
promocji kultury i literatury, ale także przyrody.
DZIĘKUJEMY NADLEŚNICTWU BRODNICA I LEŚNICTWU TĘGOWIEC I RYTE BŁOTA za przychylność dla poezji i kultury i udzielenie zgody na takie działanie !