Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie

Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie istnieje od roku 1952 jako Ośrodek Kulturalno-Informacyjny Bułgarii, w oparciu o porozumienie  zawarte  między rządami Polski i Bułgarii.
Instytut dysponuje salą wystawową – galerią sztuki bułgarskiej „SERDIKA” w siedzibie Instytutu, gdzie organizuje wiele wystaw, spotkań literackich, dyskusji, koncertów oraz projekcji filmowych. Biblioteka Instytutu liczy ponad 5000 tom literatury bułgarskiej i obcojęzycznej.
Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi zarówno w Warszawie, jak i poza stolicą między innymi z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Centrum Kultury Żydowskiej „Judaica” w Krakowie, Domem Darmstadt w Płocku, Dworem Artusa oraz Młodzieżowym Centrum Kultury  w Toruniu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pruszkowie. Instytut prowadzi współpracę także z prywatnymi galeriami w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie, Wrocławiu.
Utrzymuje stałe kontakty ze wszystkimi polskimi uniwersytetami, które  prowadzą wydziały filologii bułgarskiej, starając się pomagać polskim bułgarystom w poznawaniu kultury, tradycji, historii i języka Bułgarii.
Od listopada 2008 roku jest członkiem Europejskiego Związku Instytutów Kultury EUNIC. Uczestniczy w różnych projektach wspólnie z Goethe Instytut, British Council, Instytut Cervantes, Oesterreichische Kultur Forum, Instytut im. Adama Mickiewicza i innymi instytucjami.
www.bikpolska.pl