Klub Dawnych Motocykli - Mińsk Mazowiecki

Początek działalności Klubu Dawnych Motocykli Magnet sięga lat 1994/95, kiedy to ekipy motocyklistów z Mińska i okolic zaczęły scalać się w jedną grupę. Potrzeba powstania takiego organizmu wynikała z różnych przyczyn. Od chęci zaistnienia, jako zbiorowości ludzi dzielących tę samą pasję po szersze propagowanie osiągnięć dawnej motoryzacji jednośladowej, w szczególności polskiej myśli inżynieryjnej oraz ratowaniu od zniszczenia zabytków tejże dziedziny. Gdy wyrosła idea organizacji zlotu starych motocykli w naszym mieście, rozpoczął rozmowy z motocyklistami i kolekcjonerami ze stolicy. Zbliżenie grup: warszawskiej z mińską przy współdziałaniu z Miejskim Domem Kultury zaowocowało zorganizowaniem w 1996 roku I Mazowieckiego Zlotu Weteranów Szos Magnet. Impreza spotkała się z doskonałym przyjęciem zarówno uczestników jak i mieszkańców miasta. Towarzysząc obchodom 575. rocznicy nadania praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu zyskała uznanie władz lokalnych. Magnet corocznie odbywa się na przełomie maja/czerwca w niemal niezmienionej formie. Po drugiej edycji zmieniono nazewnictwo na „Rajd”
i ostatnimi laty dodano kilka ciekawostek w postaci plenerowych wystaw historycznych
z oprawą grup rekonstrukcyjnych. Na nich można zobaczyć unikalne na skalę europejską egzemplarze machin i pojazdów dziś spotykanych tylko w nielicznych muzeach.
Wynikiem prac nad pierwszym zlotem, integracji pasjonatów: mińskich i warszawskich oraz chęci dalszego współtworzenia było zawiązanie Klubu Dawnych Motocykl. Wtedy właśnie ta swoista zbiorowość otrzymała status pełnoprawnego stowarzyszenia, jako nazwę przyjmując określenie wspólnie dokonanego przedsięwzięcia – MAGNET. Przez lata wysiłek klubu skupiał się głównie nad organizacją kolejnych mazowieckich rajdów. Dwukrotnie zorganizowano u schyłku lat 90-tych wystawy w dawnej fabryce Norblina w Warszawie, ale te epizody nie wpisały się na stałe w życie Magnetu. Jak w każdej ludzkiej zbiorowości klub miał swoje lepsze i gorsze chwile. Pewien ogólny marazm i konflikty charakterów doprowadziły do krótkiego kryzysu, który wśród ludzi połączonych wspólną pasją nigdy nie powinien mieć miejsca. Szczęśliwie rozłam nie nastąpił, przybyli nowi członkowie, a cała opresja w konsekwencji zadziałała w imię zasady, „co nie zabije, to wzmocni”. Obecny skład mocno już ugruntowany działa sprawnie. Od 2011 roku K.D.M. otwierając się na miłośników ogólnie pojętej dawnej motoryzacji organizuje we współpracy z Muzeum Ziemi Mińskiej Zlot Pojazdów Zabytkowych „WARKOT”, odbywający się na przełomie sierpnia i września.
Obecnie oprócz pracy nad „ Magnetem ” i „ Warkotem” stowarzyszenie stale współdziała z Miejskim Domem Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W życiu poza statutowym odbywają się częste spotkania, wspólne wyjazdy na ogólnopolskie imprezy i wyprawy turystyczno – krajoznawcze. Klub oferuje pomoc i porady przy naprawie i restauracji zabytkowych maszyn, poszerzanie wiedzy o dawnej myśli technicznej, a wszystko w duchu koleżeńskim, bez względu na wiek, status czy poglądy. K.D.M. Magnet zaprasza wszystkich ludzi zafascynowanych historią i motoryzacją.